søndag 28. desember 2008

Om god og dårleg jol

Nok ein banalitet:

Nokon har det bra, andre har det ikkje fullt so bra, einskilde har det ikkje bra i det heile.

Noko me alle samen veit, men ikkje tenkjar so mykje over. Dersom me ikkje tilhøyrer seistnemnte gruppe.

Unnateke når me set oss ned for fem minutt med ettertanke. Slik som eg har gjort nå, tyner ut nokon ord me har høyrd femti millioner gonger før, ord me alle er samde i, men allikevel ikkje bryr oss om meir enn to minutt etter at me har høyrd eller lese dei.

Allikevel skriv eg desse orda no.

For i natt sov eg glad og full av forventingar for dei næraste dagane og livet generelt, medan ein jamnaldring av meg drap seg sjølv ikkje so langt vekk.

For denne helga har mange nordmenn fråtsa og bytta gåver dei ikkje likte, medan 200 palestinerar har vorte bomba vekk.

For denne jola har ikkje berre vore ei god jol.

Ingen kommentarer: