onsdag 17. desember 2008

Om jol, joleferie og tannfyllingar

No er det jammen meg joleferie. Eg trur dette må vere den tidlegaste ferien eg har hatt sidan eg byrja å take ferie. Det er ganske so kjekt. Eg har truleg stått på alle eksamensoppgåver, og er soleis godt i gang på min veg mot å verta bachelor i kultur og samfunn - som det so intentsigande heiter.
Joleferie. Eg er eit jolemenneske, truleg av di eg forbind jola med masse tid til å lese og hyggeleg familie. Sjølv om familien min er "splitta" og inneheld einskilde meir eller mindre dysfunksjonelle element, likar eg den godt.
Eg trur ikkje at han som vart fødd i ein stall for 2000 år sidan var son til nokon andre enn ein tømmerhoggar, so det er ikkje difor eg feirar jol. Eg feirar alt det at eg har mange å vere glade i, har eg kome fram til. I år har eg dessutan allereie fått tidenes beste førejolsgåve.

Ferien har starta med at eg forflytta min person på Bergensbanen - flott tur! - til Oslo, der eg var nådig nok til å vitje mi syster (storveges!), var på ei genial teaterførestilling og feira bursdagen til kjære Ingrun. Deretter gjekk turen til pappa i Kragerø. Dessutan har Jack synt meg Porsgrunn og vart til og med med meg til tannlækjaren (takktakk!). Eg har satt ny rekord i antal hol (han rakk ikkje å fylle alle) og må skjerpe meg no.
Tek det att på sjarmen!

Ingen kommentarer: